Názov tlačiva základný tvar doplnkový tvar
     
Súhlas dotknutej osoby so spracovaním osobných údajov PDF  
Vyhlásenie o majetku FO na účely platenia úhrady za sociálnu službu PDF  
Vyjadrenie lekára o zdravotnom stave žiadateľa o poskytovanie sociálnej služby v ZSS PDF  
Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu PDF  
Žiadosť o uzatvorenie zmluvy o poskytnutí sociálnej služby PDF  

 

Názov dokumentu základný tvar doplnkový tvar
     
Evidencia doručených žiadostí o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby za rok 2023/12
Zákon o sociálnych službách č. 448/2008 Z. z.
PDF  
Ekonomicky oprávnené náklady za rok 2023 PDF
VZN mesta Dunajská Streda - č. 9/2020 zo dňa 23. júna 2020 PDF  
VZN mesta Dunajská Streda - č. 18/2021 zo dňa 28. septembra 2021 PDF  
VZN mesta Dunajská Streda - č. 21/2022 zo dňa 28. júna 2022 PDF  
VZN mesta Dunajská Streda - č. 30/2022 zo dňa 13. decembra 2022 PDF  
VZN mesta Dunajská Streda č. 39_2023 zo dňa 5. decembra 2023, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzne nariadenie mesta Dunajská Streda č. 30_2023 PDF  
VZN č. 22_2023 zo dňa 1. augusta 2023, ktorým sa mení a dopĺňa VZN mesta Dunajská Streda č. 30_2023 zo dňa 13. decembra 2022 o poskytovaní sociálnych služieb a určení sumy PDF  
VZN č. 28_2023 zo dňa 26. septembra 2023, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzne nariadenie mesta Dunajská Streda č. 30_2023 PDF   
Logo PDF JPG