Názov tlačiva základný tvar doplnkový tvar
     
Súhlas dotknutej osoby so spracovaním osobných údajov PDF  
Vyhlásenie o majetku FO na účely platenia úhrady za sociálnu službu PDF  
Vyjadrenie lekára o zdravotnom stave žiadateľa o poskytovanie sociálnej služby v ZSS PDF  
Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu PDF  
Žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby PDF  

 

Názov dokumentu základný tvar doplnkový tvar
     
Evidencia doručených žiadostí o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby za rok 2021/2
Zákon o sociálnych službách č. 448/2008 Z. z.
PDF  
Evidencia doručených žiadostí o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby za rok 2021/1
Zákon o sociálnych službách č. 448/2008 Z. z.
PDF  
Evidencia doručených žiadostí o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby za rok 2020/12
Zákon o sociálnych službách č. 448/2008 Z. z.
PDF  
Evidencia doručených žiadostí o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby za rok 2020/11
Zákon o sociálnych službách č. 448/2008 Z. z.
PDF  
Evidencia doručených žiadostí o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby za rok 2020/10
Zákon o sociálnych službách č. 448/2008 Z. z.
PDF  
Evidencia doručených žiadostí o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby za rok 2020/9
Zákon o sociálnych službách č. 448/2008 Z. z.
PDF  
Evidencia doručených žiadostí o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby za rok 2020/8
Zákon o sociálnych službách č. 448/2008 Z. z.
PDF  
Evidencia doručených žiadostí o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby za rok 2020/7
Zákon o sociálnych službách č. 448/2008 Z. z.
PDF  
Evidencia doručených žiadostí o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby za rok 2020/6
Zákon o sociálnych službách č. 448/2008 Z. z.
PDF  
Evidencia doručených žiadostí o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby za rok 2020/5
Zákon o sociálnych službách č. 448/2008 Z. z.
PDF  
Ekonomicky oprávnené náklady za rok 2018 PDF  
Ekonomicky oprávnené náklady za rok 2019 PDF  
Evidencia doručených žiadostí o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby za rok 2020/2
Zákon o sociálnych službách č. 448/2008 Z. z.
PDF  
Evidencia doručených žiadostí o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby za rok 2020/1
Zákon o sociálnych službách č. 448/2008 Z. z.
PDF  
Evidencia doručených žiadostí o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby za rok 2019/11
Zákon o sociálnych službách č. 448/2008 Z. z.
PDF  
Evidencia doručených žiadostí o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby za rok 2019/10
Zákon o sociálnych službách č. 448/2008 Z. z.
PDF  
Evidencia doručených žiadostí o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby za rok 2019/8
Zákon o sociálnych službách č. 448/2008 Z. z.
PDF  
Evidencia doručených žiadostí o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby za rok 2019/7
Zákon o sociálnych službách č. 448/2008 Z. z.
PDF  
Evidencia doručených žiadostí o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby za rok 2019/6
Zákon o sociálnych službách č. 448/2008 Z. z.
PDF  
Evidencia doručených žiadostí o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby za rok 2019/2
Zákon o sociálnych službách č. 448/2008 Z. z.
PDF  
Evidencia doručených žiadostí o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby za rok 2019/1
Zákon o sociálnych službách č. 448/2008 Z. z.
PDF  
Evidencia doručených žiadostí o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby za rok 2018
Zákon o sociálnych službách č. 448/2008 Z. z.
PDF  
Ekonomicky oprávnené náklady za rok 2017 PDF  DOCX 
Evidencia doručených žiadostí o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby
Zákon o sociálnych službách č. 448/2008 Z. z.
PDF DOCX 
VZN mesta Dunajská Streda - č. 9/2020 zo dňa 23. júna 2020 PDF  
     
Logo PDF JPG