Našim cieľom je udržať si dobré meno a povesť nášho zariadenia v širokom okolí.

Neustále skvalitňovať služby, dosiahnuť spokojnosť klientov i zamestnancov.

Trvalé zlepšovanie poskytovaných sociálnych služieb.

Vytvoriť v zariadení prostredie dôvery a atmosféru vzájomného rešpektu, profesionálnej odbornosti a zodpovednosti (tímovú solidárnosť).

ZPS DS poskytuje sociálne služby, ktoré sú v maximálnej možnej miere orientované na prijímateľa.

Pri práci so seniormi  snažiť sa ich udržať čo najdlhšie mobilných a aspoň čiastočne sebestačných.

Podľa možností zlepšovať alebo aspoň udržať ich fyzický a psychický zdravotný stav, podporovať a posilňovať ich schopnosti, zručnosti, vedomosti.

Vrátiť im chuť a radosť do života.