Ubytovanie  

                        od: 100,49              do: 346,16        Eur/mesiac

Stravovanie

                        od: 129,-                  do: 219,-          Eur/mesiac

Odkázanosť

                        od: 72,-                    do: 177,-          Eur/mesiac

Celková suma za poskytnutú sociálnu službu

                        od: 301,49              do: 742,16         Eur /mesiac

Cenník služieb poskytovaných nad rámec zmluvy o poskytovaní sociálnych služieb:

Pedikérske služby, strihanie, holenie: - podľa aktuálne platného cenníka poskytovateľa