Ubytovanie   

                        od: 64,11      do 282,18        Eur/mesiac

 Stravovanie

                        od: 129,-      do: 225,-          Eur/mesiac

 Odkázanosť

                        od: 57,-        do:  132,-         Eur/mesiac

Celková suma za poskytnutú sociálnu službu

                        od: 256,42   do: 546,18        Eur /mesiac

Cenník služieb poskytovaných nad rámec zmluvy o poskytovaní sociálnych služieb :

Pedikérske služby, strihanie, holenie: - podľa aktuálne platného cenníka poskytovateľa