Ubytovanie   

                        od: 33,-      do 180,-        Eur/mesiac

 Stravovanie

                        od: 82,80    do: 142,50    Eur/mesiac

 Odkázanosť

                        od: 12,-      do:  90,-        Eur/mesiac

Celková suma za poskytnutú sociálnu službu

                        od: 211,80  do: 299,70    Eur /mesiac

Cenník služieb poskytovaných nad rámec zmluvy o poskytovaní sociálnych služieb :

Pedikérske služby: 5,- Eur

Strihanie, holenie: - podľa aktuálne platného cenníka poskytovateľa