Prostredníctvom ponúkaných služieb nášho zariadenia vytvárame komplexný program služieb pre prijímateľa sociálnych služieb podľa ich individuálnych potrieb, sociálneho a zdravotného stavu, ktorý im má pomáhať prijať obdobie staroby a problémy s ním spojené, aby boli schopní naplno s radosťou, nádejou a chuťou plnohodnotne prežívať jeseň života.