starsi parZariadenie pre seniorov Dunajská Streda plní svoju nenahraditeľnú funkciu v starostlivosti o seniorov v Dunajskej Strede už viac ako 30 rokov. Za tento čas sa stalo vyhľadávaným a známym poskytovateľom sociálnych služieb, nielen medzi obyvateľmi mesta, ale aj v bližšom a širšom okolí. Nachádza sa na dvoch miestach mesta, na ulici gen. Svobodu a na Nám. priateľstva.

Zariadenie pre seniorov zabezpečuje komplexnú, kvalitnú, sociálnu, zdravotnú, kultúrnu a duchovnú starostlivosť pre svojich klientov. Jeho kapacita je 170 miest. Izby sú jednoposteľové, dvojposteľové, trojposteľové, zariadenie však ponúka možnosť bývania aj v úplne samostatných garsónkach a jednoizbových bytoch. Sú vybavené loggiami, balkónmi a vlastným sociálnym zariadením.

O pohodu prijímateľov sociálnych služieb sa stará kvalifikovaný tím odborníkov, tak z oblasti sociálnej, ako aj opatrovateľskej a ošetrovateľskej, ktorý poskytuje odborné činnosti podľa individuálnej potreby každého klienta formou sociálnej rehabilitácie, fyzioterapie, ako aj možnosť využitia voľného času organizovaním slávnostných posedení a osláv, športových súťaží a prednášok týkajúcich sa aktuálnych zdravotných a spoločenských tém, ktoré prispievajú k obohateniu a skvalitneniu každodenného života seniorov.

 

Poskytované služby podľa zákona § 35

V zariadení pre seniorov sa poskytuje sociálna služba

  • pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby,
  • sociálne poradenstvo,
  • sociálna rehabilitácia,
  • ubytovanie,
  • stravovanie,
  • upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva,
  • osobné vybavenie,

Utvárajú sa podmienky na úschovu cenných vecí, zabezpečuje záujmová činnosť.
V zariadení pre seniorov sa zabezpečuje aj ošetrovateľská starostlivosť.