Célunk

  • megtartani jó hírnevünket szélesebb környékünkön,
  • szüntelenül javítani szociális szolgáltatásainkon,
  • a kliensek és alkalmazottak elégedettsége,
  • kölcsönös bizalom és tisztelet kialakítása,
  • professzionális szakmaiság és felelősség (csapatszolidaritás).

Az idősek otthona olyan szociális szolgáltatásokat nyújt, melyek maximális mértékben az ügyfelek igényeinek kielégítéséreirányulnak. Célunk a szeniorokkal való foglalkozás közben, hogy minél tovább megtartsukés javítsuk mobilitásukat, valamint – legalább részlegesen – önellátóvá tegyük őket. Szeretnénk lehetőségeinkhez mérten javítani, de legalább megtartani fizikai és szellemi állapotukat, megerősíteni őket képességeikben és tudásukban, visszaadni életkedvüket és –örömüket.