Pri príležitosti MDŽ navštívilo vedenie mesta dámy v penziónoch dôchodcov na sídlisku Západ i na Námestí priateľstva, aby im prejavili úctu a zablahoželali ku dňu žien.

Návrh plánu sociálnej práce a spoločensko-kultúrnych aktivít bol zostavený na základe preferencií prijímateľov sociálnych služieb ZPS.