A Dunaszerdahelyi Idősek Otthonaa következő törvény alapján nyújt szociális szolgáltatásokat: a Tt. 448/2008. számú törvénye A szociális szolgáltatásokról és a Tt. 455/1991. számú, a kisvállalkozásokról szóló törvények módosításáról és kiegészítéséről.

A szociális szolgáltatások egész évben igénybe vehetők.

  1. Az írásban beadott kérelem alapján – „Kérelema szociális szolgáltatás ráutaltságának elbírálására” – a község megítéli az adott természetes személy intézményben történő szociális szolgáltatásokra való rászorultságát
  2. Természetes személynek lehetősége van a kérvényt benyújtani a szociális szolgáltatási szerződés megkötése érdekében személyesen az intézményünkben, vagy postai úton intézményünk címére elküldve. Szociális szolgáltatást a 448/2008. sz. törvényével összhangban nyújtunk.

Abban az esetben, ha a Dunaszerdahelyi Idősek Otthona nem rendelkezik szabad férőhellyel, a kérvényüket az Önök beleegyezésével beiktatjuk a szociális szolgáltatási szerződés megkötésérebeérkezett kérelmek nyilvántartásába.

Abban az esetben, ha intézményünkben szabad férőhely keletkezik, és kérvényük a szociális szolgáltatási szerződés megkötésére beérkezett kérelmek nyilvántartásába szerepel, telefonon és írásban is felvesszük Önnel a kapcsolatot.

A szociális szolgáltatási szerződés megkötéséhez szükséges:

  • Kérelem a szociális szolgáltatási szerződés megkötésére kitöltve és aláírva

Nyomtatványok a szociális szolgáltatási szerződés megkötésére beérkezett kérelem benyújtásához:

  1. Kérelema szociális szolgáltatás ráutaltságának elbírálására,mellékletként az orvosi leletekkel
  2. Kérelem a szociális szolgáltatási szerződés megkötésére
  3. Nyilatkozat a természetes személy vagyoni helyzetéről a szociális szolgáltatási térítési díjfizetés céljaira.
  4. Az érintett személy beleegyezése személyi adatainak feldolgozásához

A szociális szolgáltatási szerződés megkötésére benyújtott kérelemhez szükséges igazolások és okiratok:

  1. A község által kiadott jogerős határozat – „Határozat a szociális szolgáltatásra való ráutaltságról idősellátó intézményben”
  2. a jövedelméről szóló bizonylat – nyugdíj összegéről szóló határozat, az egyéb bevételekről szóló igazolás, a szociális biztosító határozata, Igazolás bevételekről a Munkaügyi, Szociális és Családügyi Hivatalból, igazolás az adóhivatalból

Az intézményben való elhelyezéskor:

  1. Orvos nyilatkozata a szociális szolgáltatási szerződés megkötését kérelmező egészségügyi állapotáról.